Vacatures en stages

Op de Eben Haezerschool werken mensen die de grondslag van onze school onderschrijven. Dit betekent dat ze christen zijn, lid zijn van een protestantse kerk en ook daadwerkelijk in hun gemeente kerkelijk meeleven. Dit geldt ook voor onze (lio-)stagiaires. Een open sollicitatie kun je richten aan de directie van de school.

Stagiaires

We staan open voor studenten van verschillende opleidingen. Pabostudenten komen bijna altijd van Christelijke Hogeschool Ede of Hogeschool Driestar-Educatief in Gouda. Belangstellenden voor stageplekken kunnen contact opnemen met de directie. Ook zijn er regelmatig LIO-stageplaatsen beschikbaar. Daarvoor kun je een motivatiemail met CV opsturen naar de directie.

MBO-studenten komen meestal van het Hoornbeeckcollege (Amersfoort) of een ROC-opleiding uit de buurt.
Daarnaast is er altijd plaats voor enkele leerlingen van het voortgezet onderwijs, die de zogenaamde snuffelstage lopen.

Vervangingspool

Onze school is aangesloten bij de vervangingspool van ECM-dialoog. Als je belangstelling hebt om vervanger te worden binnen onze stichting, kun je contact opnemen met de locatiedirecteur van de school of vraag meer informatie bij: http://www.ecmdialoogbv.nl/vervangingspool/

Vacatures

Als er vacatures zijn binnen onze school, worden die bekend gemaakt hier op de website en middels advertenties in de krant.