Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR van de school zijn de ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De MR denkt mee en adviseert de school in het schoolbeleid en zaken m.b.t. de ouders en personeel.

In de MR van onze school zitten de volgende personen:

Namens het personeel:
Mw. Jolanda Smit (voorzitter)
Mw. Corlina Heutink

Namens de ouders:
Mw. Heleen Timmer (secretaresse)
Mw. Miranda van Vugt

Afgevaardigd naar de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) binnen de stichting: mw. Smit en mw. Van Vugt.

img_20160928_140714

V.l.n.r.: mw. Timmer, mw. Van Vugt, mw. Heutink, mw. Smit.

Heeft u een vraag aan de MR? U kunt altijd contact leggen met de MR via het mailadres mr@ehslienden.nl.

De MR maakt jaarlijks een verslag van haar activiteiten:

Jaarverslag MR 2016-2017