Bestuurs- en oudercommissie

Op deze pagina vindt u een overzicht van de leden de bestuurscommissie, de MR en de oudercommissie.

In de bestuurscommissie van de Eben Haëzerschool zitten:

Dhr. G. Zeissink (afgevaardigd naar het SSBB-bestuur)

Dhr. R. van Biezen

Dhr. J.W. v.d. Laan

Dhr. H. Schelling (voorzitter)

Dhr. C. de Fijter

Dhr. P.B. Verspuij

De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de eigenheid van de school, het bewaken en invulling geven aan de identiteit, betrokken bij de benoeming van personeelsleden en betrokken bij het wel en wee van de teamleden.

 

In de oudercommissie zitten:

Mw. A. De Krieger

Mw. M. Zetsema

Mw. C. Noojer

Mw. L. Quint

Mw. N. Blok

De oudercommissie ondersteunt het team bij de organisatie van veel extra schoolactiviteiten, zoals de sportdag, het schoolreisje, de opa-en-oma-dag e.d.