Leerlingvolgsysteem

We maken als school gebruik van het Leerlingvolgsysteem ParnasSys. In dit systeem zetten we administratieve zaken, maar ook allerlei zaken die te maken hebben met de ontwikkeling van het kind: toetsgegevens, verslagen van gesprekken, hulp- en groepsplannen e.d. Ouders hebben toegang tot dit systeem d.m.v. het Ouderportaal. Zo blijven ouders optimaal op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind!

Klik hier om terug te gaan.